تبلیغات

چنانچه از دیرباز نیز مرسوم بوده ، اغلب انسانهای بزرگ ، زمانی كه در قید حیات بودند كسی آنها را نشناخت ولی با عوض شدن دنیای آنها ، جزو مشاهیر و بزرگان به دنیا معرفی شدند و این امر برای آذربایجان و تبریز كه مهد فرهنگ و تمدن است ، خوشایند به نظر نمی رسد.
اقبال لاهوری در وصف آن قوم قدرناشناس می گوید؛
درحسرتم از مرام این مردم پست
این طایفه زنده کش مرده پرست
تا هست به ذلت بکشندش به جفا
تا مرد به عزت ببرندش سر دست

این سایت به عنوان گنجینه ای از داشته های غرورآفرین تبریز ، در نظر دارد به معرفی مشاهیر و چهره های برجسته زنده در حوزه های مختلف اعم از علمی ، هنری ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی و ... بپردازد ، لذا با مدنظر قراردادن جایگاه والای شهر اولین ها و پیشینه غنی آن ، بدینوسیله از عموم فرهنگ دوستان تقاضا می شود اشخاص حائز شرایط را معرفی نمایند تا در سایت tabriz91.ir كه به همت همشهریان تبریزی بعنوان دایره المعاف شهر تبریز مطرح خواهد بود ، درج گردد.
خواهشمند است با توجه به بندهای زیر نسبت به معرفی افراد مورد نظر اقدام فرمایید؛
1- نام و نام خانوادگی
2- زمینه و حوزه فعالیت
3- بیوگرافی (سالروز تولد «روز/ماه/سال» ، میزان تحصیلات ، مدارج علمی ، شرح رخدادهای مهم و ...)
4- معرفی آثار
5- هرگونه اطلاعات لازم
6- ارسال عكس

با سپاس از همكاریتان در شناساندن تبریز قهرمان