تبلیغات

1185 – ضرب حدود ۲۰۰ قطعه سکهٔ سیمین برای اولین بار

1212 – اولین چاپ قرآن به شیوه لیتوگرافی

1221 – آغازگر عكاسی ایران ، ملك قاسم میرزا

1221 – اولین آتش‌نشانی

1227 - اولین چاپخانه ایران توسط شاهزاده عباس میرزا

1261 – اولین نمایشنامه و تئاتر   (تاریخچه هنر نمایش در تبریز)

1279- اولین سینمای ایران پس از پنج سال از اختراع جهانی آن - با نام سولّی (آفتاب)

1280 – اولین شهر ایران که صاحب تلفن شد تبریز بود.

1281 - اولین خیابانی که در آن از چراغهای برقی استفاده شد خیابان چراغ گازی تبریز بود

1281- اولین کارخانه تولید برق در این شهر

1285 – اولین اتاق بازرگانی ایران

1286 – تاسیس نخستین انجمن زنان ایران در تبریز

1287 – اولین بلدیه ایران

1295 – تاسیس نخستین شركت سهامی عام ایران در تبریز توسط ملك التجار تبریزی

1300 – اولین كتابخانه دولتی ایران توسط محمدعلی تربیت

1303 – اولین مدرسه کر و لال ها توسط جبار باغچه بان

1307 – اولین تالیف و نشر كتب كودكان در ایران توسط جبار باغچه بان

1312 - اولین کتابخانه عمومی توسط میرزاحسن خان خازن لشگر

1325 – اولین نظمیه پلیس مردمی

1326 – اولین موسسه غیر دولتی خیریه - نوبر تبریز

1331 – اولین مدرسه خیریه غیردولتی

1347 - نخستین عمل پیوند کلیه توسط دکتر جواد هیات

1378 – تاسیس نخستین دانشكده فرش ایران در تبریز

1384 – اولین کارت اعتباری بجای بلیط در اتوبوس شهری

1389 – اولین کارت هوشمند بلیط مسابقات فوتبال

672 - اولین ضرابخانه ماشینی و انتشار اسکناس (چاو)

اولین انجمن زنان در تبریز توسط صاحب سلطان خانم تشکیل گردید.

اولین پایگاه لرزه نگاری در تبریز (شهر زلزله خیز) بنا گذاشته شد.

اولین دایرهّ المعارف توسط محمدرضا زنوزی تبریزی نوشته شد

اولین رمان ایران به نام «ستارگان فریب خورده- حکایت یوسف شاه سراج» توسط میرزا فتحعلی آخوند زاده به رشته تحریر در آمد

اولین عکاسخانه توسط قاسم میرزا در تبریز راه اندازی شد.

اولین عمل قلب باز

اولین فوتبالیست شاغل در اروپا (بلژیک) به نام حسین صدقیانی از اهالی تبریز

اولین کارخانه اسلحه و مهمات در شهر تبریز بنا نهاده شد.

اولین کارخانه چینی سازی در شهر تبریز ساخته شد

اولین کودکستان توسط ابوالقاسم فیوضات در تبریز بنا گذاشته شد.

اولین مدارس حرفه ای و بازرگانی توسط محمدعلی تربیت

اولین مدرسه نابینایان توسط یک میسیون آلمانی

اولین مهمانخانه توسط میرزا اسحق خان معززالدوله در تبریز پذیرای مهمان گردید.

اولین هوانورد ایرانی به نام کلنل محمد تقی خان پسیان از اهالی تبریز بود.

برای اولین بار کتب خارجی در تبریز ترجمه گردید مانند : پطر کبیر، شارل دوازدهم، اسکندر کبیر

پیوند قلب برروی سگها

نخستین آبله‌کوبی

نخستین دانشکده پرستاری مامائی

نخستین دندانهای مصنوعی

نخستین طبیب محصل فرنگ

نخستین کتابهای پزشکی

اولین خط آهن (تبریز-جلفا) حدود 100 سال قبل