تبلیغات

بیوگرافی :


اقدامات :

وی طی ۶ سال گذشته در شورای اسلامی کلانشهر تبریز نقش اصلی را در تهیه و تصویب بسیاری از طرح های مهم و تاثیرگذار در شورای شهر ایفا نموده که از مهمترین طرحهای ارائه شده توسط وی میتوان به:

عملکرد وی در طول ۶ سال دوره شورای اسلامی شهر تبریز باعث شده تا طبقات محروم، ایثارگران، جوانان، دانشجویان، نخبگان علمی، فرهنگی و هنری از جمله پایگاه های مردمی و حامیان این چهره فعال و محبوب در شورای شهر تبریز به شمار بیایند.

وب سایت دکتر شیری آذر