تبلیغات
به‌نام او که ازلی و ابدی است
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تعزیت و تسلیت به‌مناسبت 29 صفر 1434 سالروز شهادت ثامن‌الحجج امام رضا علیه‌السّلام به پیشگاه منجی‌عالم بشریت مهدی موعود امام زمان (عج)، و همه مسلمین جهان و آرزوی تعجیل در فرج ظهور آن حضرت، و با استعانت و مدد از درگاه احدیت، مجموعه حاضر که حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی این بنده حقیر در زمینه‌های "شهری و شهرداری و شهرسازی"، بالغ بر29 (بیست‌و‌نه) جلد کتاب در 7046 (هفت‌هزاروچهل‌وشش) صفحه است؛ را به احترام و عزت و عظمت این روز عزیز و حزن انگیز، و به پاس قبولی عزاداری ماه‌های محرم و صفر همه عزیزان در سراسر عالم هستی، به ساحت مقدس آستانه ملکوتی آن امام همام امام رضا ضامن آهو تقدیم می‌نمایم.
امید آن‌که مورد استفاده و پسند اندیشمندان و صاحب‌نظران علم و دانش، علی‌الخصوص جامعه ارزشمند و ارزشی مدیریت شهری، و به ویژه دانشجویان عزیز و گرامی قرار گرفته باشد.انشاءالله
توضیح این‌که سری دوم این مجموعه با گرایش و زمینه فنی و عمرانی به عنوان عیدانه در آستانه سال 1392 خورشیدی به حول‌و‌قوه الهی تقدیم جامعه فنی و عمرانی کشور خواهد شد.
 
1- قوانین و مقررات شهرداری‌ها
شامل؛
O قانون شهرداری‌ها
O تخلفات سـاختمانی
O قانون اراضی شهری
O تعاریف و اصطلاحات
O مقررات ساخت و ساز
O موادی از قانون مدنی
O اصولی از قانون اساسی
O طرح‌های توسعه شهری
O قوانین مربوط به تملک
O قانون مدیریت پسماندها
O گردش‌كار احداث شهرك
O ضوابط و مقررات شهرسازی
O موادی از قانون زمین شهری
O قانون نوسازی و عمران شهری‌
O آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها
O موادی از قانون مجازات اسلامی
O قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع‌
O قوانین مرتبط با عملیات سـاختمانی
O آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
O آیین‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مـشاع‌
O قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و بـاغ‌ها 
O موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
O ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر تبریز
O موادی از قانون نظام مهندسی و كنترل سـاختمان
O قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
O آیین‌نامه‌های مربوط به قانون نوسازی و عمران شهری‌
O آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
O قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها
O موادی از قانون تشكیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌ اسلامی كشور و انتخاب شهرداران‌
O لایـحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات
O آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

2- حقوق شهروندان در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
قسمت اول شامل؛
O قوانین تملک
O قانون شهرداری‌ها
O قانون اراضی شهری
O ضوابط و مقررات شهرسازی
O موادی از قانون و آیین‌نامه اجرایی زمین شـهری
O قانون محل مطـب پزشکان و آرای وحــدت رویه
O موادی از قانون نظام مهنـدسی و كنترل ساختمــان
O قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسـازی و معماری ایران
O قانـون و آیین‌نامه‌های اجرایی نوسازی و عمران شــهری‌
O آرای وحدت رویه مواد 55،77 و 100 قانون شــهرداری‌ها
O قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها
O آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شـهرها
O قانـون،آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
O موادی از قانون تشكیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌ اسلامی كشور و انتخاب شهرداران‌

قسمت دوم شامل؛
O موادی از قانون مدنی
O اصولی از قانون اساسـی
O موادی از قانون مجازات اسلامی
O قانون و آیین‌نامه اجرایی تملك آپارتمان‌ها
O قانون و آیین‌نامه‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشـاع‌
O قانون و آیین‌نامه اجرایی روابط مؤجر و مستأجر
O قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن
O قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی‌کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
O آیین‌نامه نصـاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها
O قانون و آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

3- شهر، شهروند، شهرداری و شهرسازی در قانون برنامه پنجم توسعه کشور

4- تعاریف و مفاهیم شهرسازی

5-گنجینه قوانین و مقررات شهرسازی
کتاب اول- قوانین و آیین‌نامه‌‌های شهرسازی
O قانون شهرداری‌ها
O قانون اراضی شهری
O موادی از قانون مدنی
O اصلاحیه قانون اراضی شهری‌
O موادی از قانون زمین شهری
O قانون نوسازی و عمران شهری‌
O موادی از قانون مجازات اسلامی
O آیین‌نامه قانون  ثبت اسناد و املاک
O قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 
O قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری
O موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
O موادی از قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
O دستورالعمل تعیین مصادیق تغییركاربری غیرمجاز
O لایحة قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك
O دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها
O قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری‌ دولت و نهادها
O قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
O قانون استفساریه ماده۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری‌
O آیین‌نامه اجرائی ماده۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری
‌O تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسكن و شهرسازی
O قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران
O آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌
O آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌
O دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها
O لایحه قانونی راجع به جلوگیری ‌از تصرف‌ و تملك ‌اراضی‌
O قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی
O موادی از قانون تشكیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌ اسلامی
O قانون نحوه تقویم ابنیه‌، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
O قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی
O آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران
O ابطال مصوبه«ضوابط تأمین فضای سبز كنار اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها
O قانون تفسیر قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
O آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری
O قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی
O قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
O ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین‌ وضعیت املاك
O آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم
O ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها
O آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده19 قانون نوسازی و عمران شهری
O ضوابط تأمین فضای سبز كنار اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها و معابر درجه 1 و2
O قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها
O نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده24 قانون نوسازی و عمران‌ شهری
O قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم
O آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
O آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

کتاب دوم- مصوبات و دستورالعمل‌های شهرسازی
O مكانیابی مساجد در بخش‌های توسعه شهری
O دستورالعمل اجرایی برنامه‌های تأمین مسكن در سال 1386
O اصلاح تصویب‌نامه، ‌بازسازی، ‌بهسازی و نوسازی محلات قدیمی
O بازسازی، بهسازی و نوسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده
O آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی
O طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ

کتاب سوم- ضوابط شهرسازی
O تراكم و سرانه
O حریم فرودگاه‌ها
O ضوابط كاربری‌ها
O حقوق ساخت و ساز
O حریم راه‌آهن و راه‌ها
O طرح‌های توسعه شهری
O مصوبات شورای‌عالی اداری
O ضوابط ملی آمایش سرزمین
O اصول معماری و شهرسازی
O تفکیک و آماده سازی اراضی
O وظایف شهرسازی شهرداری‌ها
O حریم خطوط انتقال نیروی برق
O شرح خدمات مهندسان شهرساز
O ضوابط نحوه استقرار مدارس غیرانتفاعی
O لزوم حفظ حریم تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
O ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری اسلامی ایران
O ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول
O دستورالعمل محاسبه و أخذ یك در هزار پروانه‌های ساختمانی
O ضوابط و مقررات شـهرسازی مربـوط به نحـوه افراز و تفكیك
O ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها در محدوده استحفاظی
O ضوابط و مقررات منطقه‌بندی مسكونی شهرها به مجتمع آپارتمانی
O حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال‌های عمومی، آبرسانی و آبیاری
O دستورالعمل كنترل تراكم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق
O ضوابط منطقه‌بندی و تعیین تراكم‌های ساختمانی و كاربری اراضی
O مقررات تغییر کاربری‌های آموزشی مربوط به وزارت آموزش و پرورش
O انتقال دامداری‌ها و مرغداری‌های داخل محدوده شهرها به خارج ازحریم
 
کتاب چهارم- مقررات شهرسازی
O مقررات مرتبط با عملیات ساختمانی
O شهرداری در مقررات ملی ساختمان ایران
O شهرسازی در مقررات ملی ساختمان ایران

کتاب پنجم- تعاریف و مفاهیم شهرسازی
O تعاریف و مفاهیم شهرسازی
O تعاریف و اصطلاحات شهرداری

کتاب ششم- متفرقه و ضمایم
O پروانه ساختمانی
O تخلفات ساختمانی
O گردش كار احداث شهرك
O مقررات نظارت و کنترل ساخت و ساز

6-گنجینه آزمون شهرسازی
کتاب اول- آزمون‌های سراسری سال‌های 1370 تا 1391 - فوق‌لیسانس 
O تاریخ شهر و شهرسازی
O مباحث عمومی شهرسازی ایران
O اطلاعات عمومی شهری و شهرسازی
O مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
O اطلاعات عمومی از نظام برنامه‌ریزی ایران

کتاب دوم- آزمون‌های دانشگاه آزاد سال‌های 1371 تا 1390 - فوق‌لیسانس
O تاریخ شهر و شهرسازی
O اطلاعات عمومی شهری و شهرسازی
O اطلاعات عمومی از نظام برنامه‌ریزی ایران

کتاب سوم- آزمون‌های دانشگاه آزاد  سال‌های 1379 تا 1384 - دکتری
O شهرسازی
O تاریخ شهرسازی
O مفاهیم تئوری‌ها و روش‌های علمی شهرسازی

کتاب چهارم- پرسس و پاسخ
O برنامه‌ریزی شهری
O اطلاعات عمومی از نظام برنامه‌ریزی ایران

کتاب پنجم- جغرافیای شهری
O آزمون جغرافیای شهری
O 495 نکته از جغرافیای شهری

کتاب ششم- سؤالات قوانین و مقررات شهری و شهرداری

7- آیین‌نامه معاملات دولتی
به ‌انضمام
O دفترچه ‌پیمان
O قانون محاسبات
O آیین‌نامه ارجاع کار
O قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه
O سؤالات آیین‌نامه معاملات دولتی
O آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
 
8- آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها
به‌انضمام
O قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها
O آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه
‌O آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها            
O آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره  
O آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران  
O آیین‌نامه چاپ و صحافی مطبوعاتی دولتی
O قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری
O لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزراء و نمایندگان
O110 سؤال برگزیده از آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها
O110 پرسش و پاسخ از آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها
O نظرات استدلالی شورای نگهبان در خصوص آیین نامه معاملات 

9- قانون شهرداری‌ها و تشکیلات و وظایف شوراها
شامل؛
O قانون شهرداری‌ها
O نظریات حقوقی در رابطه با قانون شهرداری‌ها
O قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها
O قانون تشكیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌ اسلامی كشور و انتخاب شهرداران
به‌انضمام پیوست‌های؛
O قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
O قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها
O قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
O قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها
O قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی
O قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
O قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی
O قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها
O ماده4 آیین‌‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم
O قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی

10- قوانین نوسازی و تملک
شامل؛
O قانون زمین شهری
O قانون اراضی شهری
O قانون نوسازی و عمران شهری
O لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
O قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی
O قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
O قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
O قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

11- قوانین و مقررات ثبتی
کتاب اول
O قوانین
O آیین‌نامه‌‌ها
O مصوبات

کتاب دوم
O بخشنامه‌های ثبتی
O عملیات ثبتی
O دعاوی ثبتی‌
O اشتباهات‌ ثبتی

کتاب سوم
O آرای وحدت ‌رویه
O نظریه‌های حقوقی
O اصطلاحات ثبتی
O اصطلاحات اداری
O تعاریف و مفاهیم
O پرسش و پاسخ
O سؤالات اختبار

12- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سیما و منظر شهری از سال 1286 تا 1386

13- مناقصات طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی
شامل؛
O راهنمای مناقصه
O آیین‌نامه معاملات دولتی
O آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها
O آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه
O آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها
O آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
O موادی از قانون محاسبات عمومی
O آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
O قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه
O آیین‌نامه اجرایی  نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
O لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین
O قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

14- قوانین و مقررات پروژه‌های عمرانی
شامل؛
O راهنمای مناقصه
O آیین‌نامه معاملات دولتی
O قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها
O آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه
O آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها
O آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
O قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
O آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران
O موادی از قانون محاسبات عمومی
O آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب 
O آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
O قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی‌
O آیین‌‌نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی
O پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع
O آیین‌‌نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه‌آهن
O آیین‌نامه بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات
O موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها
O قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
O آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه اجرایی  نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
O لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین
Oموافقت‌نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
O موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های (EPC)
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره
O قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات
O آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری ‌مؤسسات و نهادها
O لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره80 قانون بودجه سال 1356 کشور
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی‌ همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

15- مقررات مالی و معاملاتی طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی شهرداری‌ها
شامل؛
O قانون برگزاری مناقصات
O آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها
O آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه
O آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها
O آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
O آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران
O آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
O موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره

16- قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی
شامل؛
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی قراردادهای EPC
O پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌‌برداری
O موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
O موافقت‌نامه‌ و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
O موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
 
با این توضیح که فواید حاصل از این کتاب‌ها در امورات خیریه هزینه و صرف خواهد شد. بنابراین؛ نخستین شرط استفاده از این کتاب‌ها، فرستادن سلام و صلوات از صمیم قلب و باور یقین بر حضرت محمد و آل محمد و قرائت دعای فرج برای تعجیل در  ظهور آقا امام زمان (عج) و دومین شرط بهره‌مندی از آنها پرداخت هزینه مناسب به اختیار و انتخاب استفاده کنندگان عزیز متناسب با رفع نیاز و توانایی مالی خویش برای استفاده از آنها در راستای شرط اول است و بس.

29 صفر 1434هجری‌قمری مصادف با 23 دی‌ماه 1391شمسی
عزتمند و عزتمدار و نیک‌فرجام و خوش‌سرانجام باشید.
محمد عظیمی آقداش