تبلیغات

به لطف و عنایت حضرت حق و تائیدات ولی مطلق زمان 
به زودی انجمن مجازی شهر تبریز در همین محل ، آغاز به کار خواهد نمود
حضور دوستان در این جمع و بیان دیدگاهها ، دانسته ها و انتقال اطلاعاتی از منابع و مستندات ارزنده 
پیرامون "تبریز" موجبات سپاسگزاری حقیر 
و حرکتی بس بزرگ در راه اعتلای شهر تاریخ ساز و زیبایمان خواهد بود
منتظر حضور گرم دوستان و اطلاع رسانی وسیع برای وطن دوستان و همشهریان عزیز تبریزی هستم