تبلیغات

مساحت شهرستان عجب شیر 738 كیلومتر مربع است. این شهرستان در منطقه كوهستانی واقع شده و دارای تابستانهای معتدل و زمستان های سرد و برف می باشد. ارتفاع این شهرستان از سطح آزاد دریا 1478 متر بوده و دارای زمی نهای حاصلخیز، پرمحصول و مستعد كشاورزی می باشد.
وجود تولیدات متنوع زراعی و باغی به ویژه سیب زمینی، پیاز، خربزه، سیب، گردو و بادام، وجود جمعیت دامی با ظرفیت بالا به ویژه در زمینه پرورش گاوهای دورگه ، اراضی، باغات و دشت های وسیع با قابلیت حاصل خیزی بالا، محوریت سرمایه گذاری در این شهرستان به ترتیب در بخش های كشاورزی، معدن و گردشگری است. هم چنین به دلیل وجود معدن فعال و استخراج 3 نوع ماده معدنی نمك آبی، سیلیس و گرانیت سبز نیاز به ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی و صنایع پائین دستی در این شهرستان به شدت احساس می شود.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان عجب شیر در حدود 85031 نفر برآورد شده است.