تبلیغات

شهرستان بناب با وسعت 779 كیلومتر مربع، یكی دیگر از شهرستا نهای استان آذربایجان شرقی می باشد. ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 1290 متر می باشد. بناب با تولید 42 درصد پیاز تولیدی استان به عنوان قطب تولید پیاز محسوب می شود. باغ داری این شهرستان با محوریت پرورش انگور سبت به سایر نقاط استان از وضعیت خوبی برخوردار است به طوری كه از لحاظ با غداری و تولید محصول انگور رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است، وجود این قابلیت زمینه گسترش و تولید صنایع تبدیلی كشاورزی را در این شهرستان فراهم آورده است. اولویت سرمایه گذاری در این شهرستان به ترتیب در بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات است. در شهرستان بناب چندین واحد تولید فولاد در حال فعالیت می باشند.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان بناب در حدود 126888 نفر برآورد شده است.