تبلیغات

شهرستان اسكو با مساحت 1763 كیلومتر مربع در 30 كیلومتری تبریز واقع شده است. ارتفاع شهرستان اسكو از سطح دریای آزاد حدود 1450 متر می باشد. این شهرستان دارای تابستان های كوتاه ملایم و زمستانهای سرد و طولانی است. وجود تولیدات متنوع زراعی و باغی به ویژه زیره، بادام، گردو، گل سرخ محمدی و وجود منابع آبی نسبتاً مناسب، پتانسیل خوبی را برای توسعه صنایع تبدیلی، کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری و همچنین گردشگری برای این شهرستان ایجاد کرده است.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان اسکو در حدود 85498 نفر برآورد شده است.