تبلیغات

شهرستان مراغه با مساحت 2186 كیلومترمربع در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است. این شهرستان به دلیل قابلیت های فراوان توسعه و به دلیل تأثیراتی كه در حوزه منطق های جنوب غرب استان دارد از جمعیت پذیری بالایی برخوردار است.
فعالیت غالب صنعتی در شهرستان مراغه بر صنایع تبدیلی كشاورزی و دامی استوار است و سایر فعالیتهای صنعتی اهمیت كمتری در اقتصاد شهرستان دارند. از 20 معدن فعال شهرستان مراغه 8 نوع ماده معدنی استخراج می شود كه مه مترین آن ها زغال سنگ، سنگ آهك، خاك نسوز و مرمر می باشند كه به دلیل كمبود واحدهای فرآوری مواد معدنی و صنایع پائین دستی، بخش اعظم این مواد معدنی به صورت خام از شهرستان خارج می شود.
وجود تولیدات كشاورزی و دامی، رتبه اول تولید عسل در استان، شبكه حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی، رشد بازرگانی خارجی با محوریت صدور محصولات كشاورزی (خشكبار) را فراهم آورده است به طوری كه 54 درصد انواع خشكبار استان از این شهرستان صادر می شود. با توجه به موارد فوق اولویت سرمایه گذاری این شهرستان در بخش كشاورزی می باشد و سرمایه گذاری در بخ شهای خدماتی، گردشگری و صنعت و معدن در اولویت های بعدی و در راستای حمایت از بخش كشاورزی قرار می گیرند.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان مراغه در حدود  235702 نفر برآورد شده است.