تبلیغات

شهرستان كلیبر با مساحت 3.598 كیلومتر مربع در 170 كیلومتری تبریز واقع شده است. این شهرستان دارای تابستان های معتدل، كوه های جنگلی پوشیده از درخت و زمستان های پربرف است. منطقه شمالی شامل كناره های رودخانه ارس با ارتفاع 150 متر از سطح دریا بوده و اكثر اراضی مستعد كشاورزی در این منطقه قرار گرفته اند.
با توجه به مراتع نسبتاً غنی با تنوع گیاهی بالا، جنگلهای ارسباران با فلور غنی، پتانسیل مناسب جهت زنبورداری به دلیل مراتع و جنگل ها، تولید بیش از 95 درصد پنبه، بیش از 80 درصد سماق و 52 درصد زغال اخته استان، محوریت سرمایه گذاری این شهرستان را بر پایه كشاورزی، دام داری و توسعه بخش گردشگری استوار کرده است. توسعه صنایع تبدیلی به عنوان حمایت از بخش كشاورزی از اولویت های بعدی می باشد.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان کلیبر در حدود 89698 نفر برآورد شده است.